Loading…

รักษาความปลอดภัย เจ อัพ เอส

09-1368-4329, 08-4607-6429, 0-4439-0060

ข้อมูลธุรกิจ

วิสัยทัศน์
บริษัทรักษาความปลอดภัย โคราช มุ่งมั่นพัฒนาให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าและส่งเสริมความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น สามารถยึดเป็นอาชีพได้อย่างถาวร

ภารกิจ
ดูแล ป้องกัน รักษาทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้ดีที่สุดเหมือนดูแลทรัพย์ของเราเอง  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขตาม สัญญาอย่างเคร่งครัด ส่งเสริม พัฒนา ความรู้ความสามารถ ของพนักงานตลอดเวลาและจ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย โคราช

ผู้บริหาร
เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ว่าจ้างเราจึงคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ประสบการณ์ในอาชีพ นักวิชาการ นักกฎหมาย นักการทหาร มาเป็นผู้บริหารและที่ปรึกษา

จุดเด่น หรือข้อได้เปรียบของ บริษัท จงสูงเนินเจริญทรัพย์อัพเซอร์วิส จำกัด
1. ผู้บริหารมืออาชีพ จากบริษัทระดับนานาชาติ
2. คณะที่ปรึกษา เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง อยู่ในวงการที่เกี่ยวข้อง
3. อัตราค่าจ้าง รปภ. ดีกว่าจึงได้คนดี มีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สมบูรณ์แบบครอบคลุมพื้นที่
5. มีบริษัทประกันภัยรองรับความเสียหาย
6. ระบบการบริหารแบบสากล คล่องตัวในการทำงานรวดเร็วในการตัดสินใจ
7. มีระบบการตรวจสอบทั้งประจำและสุ่มตัวอย่างการตรวจสอบ
8. มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรม เป็นอย่างดี
9. มีกฎระเบียบและหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สมกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่ได้ให้ความไว้วางใจ

สินค้าและบริการ

บริการของ บริษัท รักษาความปลอดภัย จงสูงเนินเจริญทรัพย์อัพเซอร์วิส จำกัด

รักษาความปลอดภัยในเขตภาคอีสาน โคราชหรือนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง อาทิเช่น ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เป็นต้น

รักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานที่ทั้งชาย-หญิง ใน ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ โคราช

เปิดดำเนินการให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย แก่ อาคารสำนักงาน โรงงาน ธนาคาร ศูนย์การค้า หมู่บ้านจัดสรร ตลอดจนส่วนราชการ ต่าง ๆ โดยมีการคัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานที่ทั้งชาย-หญิง พร้อมทั้งอุปกรณ์ประจำหน่วยงานให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของผู้ว่าจ้าง เราให้บริการจัดหารปภปฏิบัติหน้าที่จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในเขตภาคอีสาน โคราชหรือนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง อาทิเช่น ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เป็นต้น เราให้บริการจัดหารปภปฏิบัติหน้าที่จัดเวรยาม

รปภ. นครราชสีมา


มาตรฐานการทำงาน การวางแผนกำลังพล

พนักงานรักษาความปลอดภัย เจอัพเอส โคราช ของเราเชื่อมั่นได้มีการวางแผนดูแล หมู่บ้าน หอพัก โรงแรม หรือสถานที่ต่างๆด้วยความซื่ีอสัตย์เชื่อถือได้


มีการสำรวจพื้นที่ เพื่อกำหนด จุดปฏิบัติการ กำลังพล อุปกรณ์และเครื่องมือเสริมพิเศษ เพื่อให้การบริการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไข ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ


การฝึกอบรม
พนักงานรักษาความปลอดภัย โคราช เจอัพเอส ทุกคนก่อนปฏิบัติหน้าที่จริงต้องผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติอย่างน้อย 3 วัน โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมดังนี้

 • การฝึกระเบียบแถวและการแสดงความเคารพ
 • การฝึกสังเกตการณ์และจดจำตำหนิรูปพรรณ
 • การฝึกอบรมการใช้เครื่องดับเพลิง-การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำหน่วย
 • การปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น
 • การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์การจราจร ระเบียบ ข้อห้ามของผู้ว่าจ้าง
 • การใช้โทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องใช้สำนักงาน

การควบคุม

 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อรับแจ้งเหตุและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 24 ชั่วโมง
 • มีสายตรวจรถยนต์และจักรยานยนต์ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • มีระบบการตรวจสอบทางเอกสารและอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์

คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัยโคราช
ทุกคน  ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำตามหน่วยงานต่างๆจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้คือ
1.  อายุระหว่าง  22 - 45  ปี                     
2.  วัดรอบอกต้องไม่น้อยกว่า  80  เซนติเมตร  ส่วนสูง   165 เซนติเมตร ขึ้นไป                     
3.  การศึกษาต้องจบหลักสูตร  ป.4  ขึ้นไป หรือหลักสูตรวิชาชีพรักษาความปลอดภัย                     
4.  พ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว   หรือลาออกจากราชการทหารตำรวจแล้ว                     
5.  มีความประพฤติปฏิบัติดี    ไม่เคยถูกให้ออกหรือ    ไล่ออกเพราะความประพฤติเป็นที่เสื่อมเสีย                     
6.  ไม่เคยกระทำผิดทางอาญา  และต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก                     
7.  ยินยอมพิมพ์ลายนิ้วมือ และส่งประวัติไปตรวจสอบ  ณ. กองทะเบียนประวัติอาชญากรของกรมตำรวจ                     
8.  สายตาดี  ไม่สั้น  ไม่บอดสี  และไม่เป็นโรคติดต่อ    หรือโรคที่สังคมรังเกียจ                     
9.  มีบุคลิกเหมาะสมที่จะทำงานด้านรักษาความปลอดภัย                    
10.ไม่มีรอยสัก  หรือรอยแผลเป็นลักษณะน่าเกลียดภายนอกร่มผ้า                    
11. ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของห้างฯมาแล้วอย่างดี มีความพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีที่ส่งตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่                    
12. มีผู้รับรองความประพฤติ  และค้ำประกันการทำงาน                    
13. พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องแต่งเครื่องแบบสะอาดเรียบร้อย  ติดบัตรประจำตัวที่หน้าอกอยู่ตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติหน้าที่

 

แคตตาล็อกออนไลน์

 • บริษัทรักษาความปลอดภัย

  บริษัทรักษาความปลอดภัย รายละเอียด บริการจัดหา รปภ ปฏิบัติหน้าที่จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ อาทิเช่น รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน รปภ.อพาร์ทเม้นท์ อาคารสำนักงานที่ทำการบริษัท ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า งานแสดงสินค้า ห้างค้าปลีก ร้านทอง อาคารจอดรถ ลานจอดรถ สวนสนุก โกดังคลังเก็บสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกร...

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รายละเอียด บริการของบริษัท จงสูงเนินเจริญทรัพย์อัพเซอร์วิสจำกัด ให้บริการจัดหา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แก่ อาคารสำนักงาน โรงงาน ธนาคาร ศูนย์การค้า หมู่บ้านจัดสรรตลอดจนส่วนราชการ ต่าง ๆ โดยมีการคัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานที่ทั้งชาย-หญิงพร้อมทั้งอุปกรณ์ประจำหน่วยงานให้เหมาะสมกับประเภท...

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • บริษัท รปภ ภาคอีสาน

  บริษัท รปภ ภาคอีสาน บริการของบริษัท จงสูงเนินเจริญทรัพย์อัพเซอร์วิสจำกัด เป็ยบริษัท จัดหา รปภ ภาคอีสานและเขตพื้นที่ใกล้เคียงให้แก่ อาคารสำนักงาน โรงงาน ธนาคาร ศูนย์การค้า หมู่บ้านจัดสรรตลอดจนส่วนราชการ ต่าง ๆ โดยมีการคัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานที่ทั้งชาย-หญิงพร้อมทั้งอุปกรณ์ประจำหน่วยงานให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของผู้ว่าจ...

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • รปภ หมู่บ้าน

  รปภ หมู่บ้าน บริการของบริษัท จงสูงเนินเจริญทรัพย์อัพเซอร์วิสจำกัด ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย จัดหารปภ หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน โรงงาน ธนาคาร ศูนย์การค้า หมู่บ้านจัดสรรตลอดจนส่วนราชการ ต่าง ๆ โดยมีการคัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานที่ทั้งชาย-หญิงพร้อมทั้งอุปกรณ์ประจำหน่วยงานให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของผู้ว่าจ้างเราให้บร...

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • รปภ โรงงาน

  รปภ โรงงาน บริการของบริษัท จงสูงเนินเจริญทรัพย์อัพเซอร์วิสจำกัด ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย จัดหารปภ  โรงงาน ธนาคาร ศูนย์การค้า หมู่บ้านจัดสรรตลอดจนส่วนราชการ อาคารสำนักงานต่าง ๆ โดยมีการคัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานที่ทั้งชาย-หญิงพร้อมทั้งอุปกรณ์ประจำหน่วยงานให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของผู้ว่าจ้างเราให้บริการจัดหารปภ...

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • จัดหา รปภ ภาคอีสาน

  จัดหา รปภ ภาคอีสาน บริการของบริษัท จงสูงเนินเจริญทรัพย์อัพเซอร์วิสจำกัด ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย จัดหารปภ  อาคารสำนักงาน โรงงาน ธนาคาร ศูนย์การค้า หมู่บ้านจัดสรรตลอดจนส่วนราชการ ต่าง ๆ โดยมีการคัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานที่ทั้งชาย-หญิงพร้อมทั้งอุปกรณ์ประจำหน่วยงานให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของผู้ว่าจ้างเราให้บริกา...

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • งาน รปภ ภาคอีสาน

  งาน รปภ ภาคอีสาน บริการของบริษัท จงสูงเนินเจริญทรัพย์อัพเซอร์วิสจำกัด ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย งาน รปภ ในภาคอีสาน หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน โรงงาน ธนาคาร ศูนย์การค้า หมู่บ้านจัดสรรตลอดจนส่วนราชการ ต่าง ๆ โดยมีการคัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานที่ทั้งชาย-หญิงพร้อมทั้งอุปกรณ์ประจำหน่วยงานให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจขอ...

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

รักษาความปลอดภัย เจ อัพ เอส

ที่อยู่
264/1 หมู่ 4
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ

ทำการทุกวัน เวลา 06:00-18:00

ภาพกิจการ

 • รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิ

 • จัดหา รปภ ขอนแก่น

 • บริษัท รปภ บุรีรัมย์